Kupno działki – na co zwrócić uwagę?

Czy wiesz, o czym warto pamiętać, kiedy kupujesz działkę pod budowę? Choć często zakup ziemi stanowi marzenie, do którego realizacji dążymy przez wiele lat, ogrom formalności z tym powiązanych może przerazić nawet najlepiej zorganizowaną osobę. Właśnie dlatego dobrze jest przygotować się do tego zawczasu i stworzyć swoją prywatną listę zadań do odhaczenia, zanim podpiszemy umowę kupna gruntu. Ten artykuł przybliża najważniejsze czynności, które warto wykonać i decyzje, które należy podjąć, kupując parcelę, na której chcemy postawić budynek.

Projekt domu, czy działka – co wybierać najpierw?

Do tej kwestii warto podejść wielowymiarowo. Z jednej strony znajomość wymarzonego projektu pozwoli nam na wstępie odrzucić działki, które są zbyt wąskie dla realizacji naszych zamierzeń. Z drugiej – zakup projektu warto odłożyć do chwili, w której dana ziemia będzie już do nas należeć. Poszukiwania może nam ułatwić znajomość przepisów związanych z wymaganą odległością ścian od granic parceli. Generalnie przyjmuje się, że ściany z oknami lub otworami drzwiowymi muszą być oddalone od krawędzi działki o minimum 4 m. Ściany bez otworów mogą znajdować się bliżej granicy gruntu. Wymagana odległość wynosi wtedy 3 m. Wyjątkiem są tu działki wąskie, czyli takie, których szerokość nie przekracza 16 m. W takim wypadku ściana może znajdować się nawet 1,5 m od obrzeży zakupionej ziemi i to niezależnie od tego, czy znajdują się w niej otwory okienne i drzwiowe. 

Biorąc pod uwagę standardowe projekty domów jednorodzinnych, warto zainwestować w działkę o szerokości wynoszącej co najmniej 22 m. Jeśli masz na oku konkretny projekt, koniecznie weź pod uwagę powyższe wskazówki.

Wgląd w plan zagospodarowania przestrzennego i księgę wieczystą to podstawa przy zakupie gruntu.

Wielkość działki to nie wszystko. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy uzyskać informację o tym, pod jaką zabudowę przeznaczona jest ziemia, która nas interesuje. Działki rolne mogą kusić niższą ceną, jednak odrolnienie nie jest prostą sprawą i nie w każdym przypadku będzie możliwe. Z tego względu zdecydowanie lepiej zainteresować się działkami budowlanymi. Przeznaczenie danej parceli poznamy, zyskując dostęp do planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten znajdziemy w gminnym Wydziale Architektury i Urbanistyki. W tym samym miejscu możemy uzyskać kontakt do lokalnego architekta odpowiedzialnego za adaptacje. Może się on okazać skarbnicą wiedzy odnośnie możliwości budowy konkretnego modelu domu w obrębie danego gruntu.

Z księgi wieczystej wyczytamy z kolei, kto ma prawa własnościowe do ziemi, jakie są jej udokumentowane wymiary, czy nie jest w jakiś sposób obciążona (np. hipoteką lub służebnością), a także jakie są prawa jej właściciela. Odpis z księgi wieczystej możesz uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego lub w Powiatowym Urzędzie Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej. W serwisie Buylando możliwe jest uzyskanie wglądu w księgę wieczystą bez wychodzenia z domu, dzięki współpracy serwisu z platformą KsiegiWieczyste.pl. 

Przed zakupem ziemi sprawdź dojazd.

Kupując działkę warto sprawdzić nie tylko to, ile czasu zajmie nam dojazd do pracy, sklepów, placówek służby zdrowia, szkół i przedszkoli, a także czy w razie awarii samochodu dotrzemy do nich wygodnie przy użyciu komunikacji publicznej. Niezwykle istotna jest także możliwość swobodnego poruszania się tuż po przekroczeniu jej granic. Z tego względu warto wziąć pod uwagę odległość od drogi publicznej i to, czy będziemy mieć do niej swobodny dostęp. Jeśli możliwość dojazdu do niej możemy uzyskać tylko ustanawiając służebność drogi znajdującej się na sąsiadującej parceli, sprawa robi się utrudniona. Informację o właścicielu parceli możemy dostać wraz z odpisem jej księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym lub w Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym. Informacja ta jest również dostępna dla użytkowników serwisu Buylando z poziomu platformy. Zwróć uwagę na to, czy droga dojazdowa do twojej parceli będzie przejezdna o każdej porze roku. W wielu przypadkach wystarczy rzut oka na nawierzchnię, by przekonać się o potencjalnych problemach w okresie zimowym. Warto również zasięgnąć opinii sąsiadów.

Media i wilgotność gleby – ważna sprawa z punktu widzenia późniejszej budowy.

Lokalne firmy dostarczające do danej lokalizacji prąd, wodę i gaz mogą nam pomóc w ocenie przyszłych kosztów utrzymania budynku oraz ewentualnego doprowadzenia wszelkich potrzebnych instalacji. Jednak wiedzy odnośnie tego, czy dana działka jest uzbrojona, musimy zasięgnąć w inny sposób. Informacje odnośnie uzbrojenia parceli znajdziesz we wspomnianym wcześniej planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do zakupu działek bez uzbrojenia należy podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż koszty dociągnięcia do niej mediów mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. 

 

Na koniec zainwestuj w profesjonalne badanie gruntu, wykonane przez geologa. Pozwoli ci to upewnić się, że teren nie jest podmokły, co mogłoby skutkować zwielokrotnieniem kosztów budowy.